Steunend lid:

Steunend lid:

Wilt u dat Stichting De Vrije Radio blijft bestaan?

U kunt daar uw steentje aan bijdragen, u kunt een vrijwillige bijdrage afstaan aan onze radio stichting op het IBAN rekeningnummer:
NL05RBRB0706396138 O.v.v. Vrijwillige bijdrage
Ook is er bij ons de mogelijkheid om jaarlijks steunend lid te worden en dat voor maar 15 euro per jaar! U ontvangt van ons als dank een mooie CD van ons. Wat moet u doen om steunend lid te worden? Als u een mail stuurt naar info@devrijeradio.nl dan zullen wij dit voor u regelen.


    Terug<<